Bc. Lenka Kolegarová

Diplomová práce

Strategický plán rozvoje kultury v mikroregionu Hrušovansko

Strategy of Development of Culture in the Microregion Hrušovansko
Anotace:
Diplomová práce se zabývá charakteristikou a rozvojem kultury v mikroregionu Hrušovansko, který se nachází v rakouském příhraničí a rozkládá se na území čtrnácti obcí. Zaměřuje se na vymezení pojmu mikroregion a na legislativu s ním spojenou. Práce se snaží formulovat a analyzovat kulturní prostředí v regionu a představuje jej jako území plné potenciálu. Cílem diplomové práce je, na základě analýz …více
Abstract:
This thesis deals with the characterization and development of culture in the region Hrušovansko, which is located in the Austrian border and covers an area of fourteen municipalities. It focuses on the definition of region and legislation associated with it. Labour is trying to formulate and analyze the cultural environment of the region and presents it as a territory full of potential. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta