Bc. Sidóová Sidóová

Diplomová práce

Súčasné čarodejnice a ich socio-politické hodnoty: výskum online diskusného fóra

Contemporary witches and their socio-political values: research of online discussion forum
Abstract:
The goal of this thesis is to answer the question of how contemporary witches socio-politically profile themselves. Grounded theory will be used to interpret the discussions gained from the online discussion forum. As a qualitative method, it focuses on the repeated evaluation of data and their interconnection, and thus analyzes the data in depth. This work will therefore have two main parts. The first …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je zodpovedať otázku, ako sa súdobé čarodejnice socio-politicky profilujú. Pre interpretáciu diskusií získaných z online fóra bude použitá zakotvená teória. Tá sa ako kvalitatívna metóda za-meriava na opakovanú evaluáciu dát a ich vzájomných prepojení a vďaka tomu analyzuje dáta do hĺbky. Práca bude mať preto dve hlav-né časti. Prvou bude vlastný výskum vykonaný na online diskusnom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie