Bc. Pavel Řepásek

Diplomová práce

Optimalizace marketingového mixu prostřednictvím teorie her

Optimization of The Marketing Mix through Game Theory
Anotace:
Diplomová práce se zabývá syntézou oborů teorie her a politického marketingu. Tématem diplomové práce je „Optimalizace marketingového mixu prostřednictvím teorie her“. Jedná se o projekt optimalizovaného marketingového (komunikačního) mixu předvolební kampaně, vybrané politické strany, za použití herních strategií. Teorie her je v současné době rozvíjející se disciplína aplikované matematiky, která …více
Abstract:
This diploma thesis deals with synthesis of Game Theory and Political Marketing. The main topic of this diploma thesis is "Optimization of Marketing Mix through Game Theory". This is a project of an optimized marketing (communication) mix of the pre-election campaign, selected political parties while using game strategies. These days this Game Theory is a growing discipline of applied mathematics, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2017
  • Vedoucí: doc. Radim Valenčík, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace