Flávia Šebeščáková

Bakalářská práce

Využitie duševného vlastníctva vo vybranom podniku

The utilization of intellectual property in selected enterprise
Abstract:
Topic of bachelor work is to utilize intellectual property in the selected enterprise. This work is acquaint with generall classification of intellectual property, the theoretical knowledge of its individual aspects and law protection in the framework of the Slovak Republic. Treat of legal regulations of industrial rights and computer program product claims, rights similar to industrial rights, copyright …více
Abstract:
Témou bakalárskej práce je využitie duševného vlastníctva vo vybranom podniku. Práca oboznamuje so všeobecnou klasifikáciou duševného vlastníctva, teoretickými po-znatkami jeho jednotlivých aspektov a ich právnou ochranou v rámci Slovenskej Republiky. Pojednáva o právnej úprave priemyselných práv a patentov, práv obdobným priemyselným právam, autorských právach a právach príbuzných autorskému právu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michal Hadbavný, CSc.
  • Oponent: Ing. Karolína Červená, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK