Bc. Jan Zaoral

Master's thesis

Univerzální kontaktní adaptér pro detektor padělků součástek

A Universal Contact Adapter for a Counterfeit Components Detector
Anotácia:
Cílem této práce je seznámení se s používanými typy pouzder elektronických součástek (integrovaných obvodů) a s dostupnými testovacími (programovacími) adaptéry. Poté na-vrhnout koncepci univerzálního flexibilního kontaktního adaptéru kompatibilního s detek-torem padělků SENTRY a na základě zpracovaného návrhu zrealizovat funkční vzorek a podrobit jej experimentálnímu testování pro ověření jeho funkčnosti …viac
Abstract:
This thesis was aimed at electronic component package variability study, preferably at inte-grated circuit standard package range. That comprehensive information served for a versa-tile and flexible contact adapter design with the contact interface compatible with the SENTRY Counterfeit IC Detector contact field. That design was to be implemented as a concept example for analytical abilities demonstration …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
Zverejniť od: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Petr Neumann, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zaoral, Jan. Univerzální kontaktní adaptér pro detektor padělků součástek. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe