Bc. Vladimír Holík

Diplomová práce

Problematika formování české národní identity na příkladu první světové války a její využití ve Výchově k občanství

Problematic of forming the Czech national identity by an example of the first world war and its application in Citizenship
Anotace:
Předložená diplomová práce „Problematika formování české národní identity na příkladu první světové války a její využití ve Výchově k občanství“ si klade za cíl vysvětlit proces formování české moderní národní identity a odhodlání bránit svoji vlast na příkladu aktivní participace Čechů v bojích první světové války a s ním spojeného vzniku Československa, čehož je dosaženo rešerší dostupné odborné …více
Abstract:
Submitted diploma thesis "Problematic of forming the Czech national identity by an example of the first world war and its application in Citizenship" tries to achieve a goal to explain the process of forming the modern Czech national identity and the readiness defend own country by an example of the active participation of Czechs in the battles of the first world war along with creation of Czechoslovakia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Škerle

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta