Monika Tatarková

Bakalářská práce

Etické kódexy bankových inštitúcií

Code of Ethics for Banking
Abstract:
My Bachelor Thesis is aimed to code of Ethics for Banking. Target of the work is to draw attention to the significance of code of ethics in bank institutions, bring closer the substance, content, and importance of their implementation and maintenance in the banking sector. Thesis is divided into three general parts – the first, theoretical part, and most extensive one is aimed to introduction into …více
Abstract:
Moja bakalárska práca je zameraná na etické kódexy bankových inštitúcií. Cieľom práce je upozorniť na význam etických kódexov v bankových inštitúciách, priblížiť ich podstatu, obsah a dôležitosť ich uplatňovania a dodržiavania v bankovníctve. Práca je rozdelená do troch základných častí - prvá, teoretická časť je najrozsiahlejšia a zameriava sa na uvedenie do témy. Úvodné kapitoly tejto časti charakterizujú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
  • Oponent: Ing. Stanislava Labancová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře