Tereza KUBIŠTOVÁ

Bakalářská práce

Sexuální chování mladistvých v kontextu zdravotně sociální problematiky

Sexual Behavior of Adolescents in the Context of Health and Social Issues
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je sexuální chování mladistvých v kontextu zdravotně sociální problematiky a úkolem práce je toto chování zmapovat. Dnes je prokázáno, že tolerantní normy dospělých formují postoje mladých lidí. Proto se v práci zaměřím na vyjasnění názorů a hledisek mladistvých na sexuální život. Výzkumu se zúčastnilo celkem 40 respondentů, kteří byli vybráni principem náhodného výběru …více
Abstract:
The theme of this thesis is the sexual behaviour of adolescents in the context of health and social issues and the aim of this thesis is to explore this behaviour. Today it is proven that tolerant standards of adults shape the attitudes of young people. Therefore, the work will focus on clarifying opinions and viewpoints of juvenile sex life. The research involved a total of 40 respondents, who were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Eva Suchanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBIŠTOVÁ, Tereza. Sexuální chování mladistvých v kontextu zdravotně sociální problematiky. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xhq9ba xhq9ba/2
3. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2016
Bulanova, L.
4. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.