Bc. Peter Navrátil

Bakalářská práce

Adding Support for Bit-Vectors to BDD Libraries CUDD and Sylvan

Adding Support for Bit-Vectors to BDD Libraries CUDD and Sylvan
Anotace:
Pridali sme podporu bit-vektorových operácií do BDD knižníc Cudd a Sylvan. Naša implementácia podporuje rovnaké operácie ako BDD knižnica BuDDy, ktorá už má implementované bit-vektorové operácie. Táto bakalárska práca bola napísaná s cieľom zlepšiť výkon SMT solver-a Q3B. Dúfame, že naša implementácia dovolí komukoľvek používať bit-vektory s knižnicami Cudd a Sylvan. Druhá časť zadania tejto práce …více
Abstract:
We added support for bit-vector operations into BDD libraries Cudd and Sylvan. Our implementation is supporting same operations as BDD library BuDDy that already implements bit-vector operations. This thesis was written in order to improve the performance of an SMT solver Q3B, but we hope that it will allow anyone to use bit-vectors with Cudd and Sylvan. Another part of this thesis are tests that are …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Martin Jonáš
  • Oponent: RNDr. Vladimír Štill

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma