Miroslava Balážová

Bakalářská práce

Severoatlantický pakt - NATO

North Atlantic Treaty Organisation - NATO
Abstract:
Annotation Content of bachelor´s work focuses on North Atlantic Treaty Organization – NATO, its creation, turbulent changes up to the present day. It is divided into three chapters. First chapter aims at international organizations, their basis in general, types of international organizations and their bodies. It also discusses the type of NATO as international organization. Second chapter deals with …více
Abstract:
Anotácia Bakalárska práca je obsahovo zameraná na Severoatlantickú alianciu - NATO, jej vznik, búrlivé zmeny až po súčasnosť. Je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole sa zameriava na medzinárodné organizácie, ich podstatu vo všeobecnosti, druhy medzinárodných organizácií, ich orgány a typ medzinárodnej organizácie NATO. Druhá kapitola priamo poukazuje na úplné začiatky vzniku Aliancie, detailné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Jozef Kravec, CSc.
  • Oponent: JUDr. Denisa Kravcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře