Martina HOLEŠÍNSKÁ

Bakalářská práce

Issues of the remuneration system in a selected company

Issues of the remuneration system in a selected company
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issues of the employee remuneration and their motivation to a higher work performance. The first part includes theoretical findings and terms from the area. In the second part a concrete company JMA Hodonín and its employees are presented and an analysis of the current remuneration system is executed on the basis of the questionnaire research and acquired theoretical …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou odměňování zaměstnanců a jejich motivací k lepším pracovním výkonům. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky a pojmy z dané oblasti. V druhé části je představena konkrétní společnost JMA Hodonín, její zaměstnanci a na základě provedeného dotazníkového šetření a získaných teoretických poznatků provedena analýza současného systému odměňování …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011
Identifikátor: 19516

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Dagmar Svobodová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEŠÍNSKÁ, Martina. Issues of the remuneration system in a selected company. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi