Martina HOLEŠÍNSKÁ

Bachelor's thesis

Issues of the remuneration system in a selected company

Issues of the remuneration system in a selected company
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issues of the employee remuneration and their motivation to a higher work performance. The first part includes theoretical findings and terms from the area. In the second part a concrete company JMA Hodonín and its employees are presented and an analysis of the current remuneration system is executed on the basis of the questionnaire research and acquired theoretical …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou odměňování zaměstnanců a jejich motivací k lepším pracovním výkonům. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky a pojmy z dané oblasti. V druhé části je představena konkrétní společnost JMA Hodonín, její zaměstnanci a na základě provedeného dotazníkového šetření a získaných teoretických poznatků provedena analýza současného systému odměňování …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011
Identifier: 19516

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Mgr. Dagmar Svobodová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLEŠÍNSKÁ, Martina. Issues of the remuneration system in a selected company. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration