Bc. Jana Langová

Bakalářská práce

Organizace dobrovolných hasičů a její členové

Firefighters voluntary organization and its members
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá organizací dobrovolných hasičů z pohledu kooperace byrokratických a neformálních struktur. Odhaluje sociální identitu dobrovolných hasičů a snaží se tak přijít na to, kdo to dobrovolný hasič je, jaké jsou jeho úkoly, cíle a motivace. Na problematiku je nahlíženo ze tří základních úhlů. První nabízí pohled zvenčí prostřednictvím platných zákonů a vyhlášek České republiky, …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the topic of volunteer firefighters from the viewpoint of bureaucratic and informal social structures and their mutual cooperation. It reveals the social identity of volunteer firefighters and aims to define who a volunteer firefighter is and what his tasks, goals and motivations are. This issue is viewed from three basic angles. The first way of looking upon the issue is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií