Ing. Štěpánka Geryková

Bakalářská práce

Leigh Bardugo: Six of Crows - Translation and Analysis

Leigh Bardugo: Six of Crows - Translation and Analysis
Anotace:
Tématem bakalářské práce je vlastní překlad a analýza vybraných kapitol z knihy autorky Leigh Bardugo s názvem Six of Crows. Kniha obsahuje mnoho speciálních názvů míst, jmen či přezdívek, které pro překladatele mohou být zajímavou výzvou. Text bakalářské práce se dělí na tři části. První se zaměřuje na samotnou knihu, její obsah a také na život a další díla autorky. Druhou část tvoří teoretická část …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the translation and following analysis of selected chapters from Six of Crows by Leigh Bardugo. The book includes several special names of places, characters or nicknames which may be challenging for translators. The work itself is divided into three parts. The introduction briefly deals with the book itself and the author. The theoretical part focuses on translation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy