Anna Miková

Bakalářská práce

A. S. Byatt's Possession: Campus Novel Meets Detective Novel

A. S. Byatt's Possession: Campus Novel Meets Detective Novel
Abstract:
This bachelor's thesis aims to examine A. S. Byatt's novel Possession: A Romance and demonstrates that the novel is a curious mixture of detective fiction, campus novel, romance, historiographic metafiction, Neo-Victorian fiction and feminist novel. In the first part, the thesis focuses on key moments from Byatt's life and carrier, followed by the introduction of the book. The second chapter introduces …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu románu A. S. Byattové Posedlost s cílem prokázat, že je román příkladem různorodé kombinace detektivní fikce, univerzitního románu, milostného románu, historiografické metafikce, Novo-viktoriánské fikce a feministického románu. První část bakalářské práce se soustředí na klíčové životní a kariérní momenty A. S. Byattové. Následující kapitola pak přiblíží …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Dr. phil. habil. Ewald Mengel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Miková, Anna. A. S. Byatt's Possession: Campus Novel Meets Detective Novel. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma