Liliana Jurečková

Bakalářská práce

Marketingová komunikace e-shopu s módou

Marketing Communication of Fashion E-shop
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na trh s módou v online prostředí. Konkrétně rozebírá mar-ketingovou komunikaci společnosti ZOOT a.s. a její vliv na dvě cílové skupiny žen. Jed-notlivé nástroje marketingové komunikace a pojmy týkající se módního průmyslu jsou odborně rozebrány v teoretické části. Ta vytváří základ pro praktickou část, která se za-bývá analýzou marketingové komunikace i v konkurenčním …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the fashion market in the online environment. Particularly it analyses the marketing communication of ZOOT, and its impact on two target groups of women. The individual tools of marketing communication and terms related to the fashion industry are analysed in the theoretical part, which creates base for practical part as well. Practical part is focused on the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Rygl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jurečková, Liliana. Marketingová komunikace e-shopu s módou. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe