Bc. Václav Kaděra

Bakalářská práce

Analýza použitelnosti frameworku ASP.NET pro implementaci webového informačního systému

Usability analysis of the ASP.NET framework for implementation of a web information system
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá technologií ASP.NET z hlediska její použitelnosti pro vývoj webového informačního systému. První část práce popisuje platformu ASP.NET, včetně základních technologií, které pro vývoj webových aplikací nabízí. Druhá kapitola pojednává o informačních systémech, jejich charakteristikách a významu pro uživatele a firmy. Další dvě kapitoly jsou věnovány samotné analýze použitelnosti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the ASP.NET technology, focusing on its usability for web information systems development. The first part describes the ASP.NET platform including the basic technologies it offers for web application development. The second chapter is devoted to information systems, their characteristics and importance for users and companies. The next two parts are dedicated to the usability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. David Gešvindr
  • Oponent: Mgr. Dalibor Toth

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky