Milan HRON

Bakalářská práce

Provozní podmínky strojů, jejich údržba, efektivita a analýza oprav se zaměřením na provoz balicích strojů

Operational conditions of machines, their maintenance, effectiveness and analysis of repairs with focus on packaging machinery
Anotace:
Úvod bakalářské práce obsahuje základní pojmy o technické dokumentaci, její hlavní členění a smysl. Příklad použití technické dokumentace je zobrazen na balicím stroji Multivac R 240. V praktické části práce je zjišťován stav technické dokumentace na balicím stroji a zároveň jsou navrhována řešení pro optimalizace zjištěného stavu. Praktická část je věnována technickému stavu stroje, kde je mj. kladen …více
Abstract:
Introduction of the Bachelor work includes basic concept about technical documentation, main structure and meaning. Application of technical documentation is presented on the packaging machine Multivac R 240. The practical part of the work consists of the state of technical documentation of the packaging machine and at the same time is suggested solution for optimization of technical state of the machine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013
Zveřejnit od: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRON, Milan. Provozní podmínky strojů, jejich údržba, efektivita a analýza oprav se zaměřením na provoz balicích strojů. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xhzzrg xhzzrg/2
9. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
9. 5. 2013
Bulanova, L.
10. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.