Bc. Tomáš Pulchart

Master's thesis

Pokračování důlní činnosti na Dole Bílina a její vliv na životní prostředí okolních obcí

Continuing mine activity of Doly Bílina and its influence on the environment and the villages in neibourhood
Anotácia:
ABSTRAKT: Předmětem mé diplomové práce je pokračování hornické činnosti v povrchové těžbě na výhradním ložisku hnědého uhlí Velkolomu Maxim Gorkij v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve (Mostecká pánev). Diplomová práce zkoumá vlivy těžby hnědého uhlí na životní prostředí, obyvatelstvo a okolní obce, které jsou a budou zasaženy důlní činností v letech 2003 - 2030 a volně navazuje na moji bakalářskou …viac
Abstract:
Abstract: The object of my Thesis is the mining work continuation of the opencast extraction in the exclusive brown coal bed of the Maxim Gorkij large quarry in the region of the North Bohemian brown coal basin ( Most basin). The Thesis weighs up the impact of brown coal on the environment, population and surrounding villages which are and will be affected by the mining work between 2003 – 2030 and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedúci: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní