Ing. Monika Lešnerová

Bakalářská práce

Marketingová komunikace a její vliv na veřejné mínění

Marketing communication and its impact on public opinion
Anotace:
V této práci je rozebrána tématika marketingové komunikace a její vliv na veřejné mínění. Toto zdánlivě ekonomické téma se opírá především o poznatky sociologie a psychologie. V teoretické části je vysvětlena problematika významu veřejnost a veřejné mínění. Dále je rozebrána současná marketingová komunikace a nové trendy v marketingu. Cílem aplikační časti je přispět k zjištění, zda lidé marketingové …více
Abstract:
The thesis discusses the topic of marketing communication and its impacton public opinion. This seemingly economic topic relies most of all on input from sociology and psychology. The theoretical part elucidates the meaning of the concepts of the public and public opinion. Further more, the current marketing communication and new trends in marketing are discussed. The goal of the application part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní