Bc. Martin Vrána

Diplomová práce

Parkování - individuální strategie, zvyky, zkušenosti a chování

Parking - individual strategies, habits, experiences and behaviour
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem pasivní automobility. Na území tří brněnských panelových sídlišť, městské části Bohunice, Nový Lískovec a Vinohrady, jsou zkoumány strategie, zvyky, zkušenosti a chování řidičů během procesu hledání parkovacího stání. Výzkum se zaměřuje na vnímání vzdálenosti a času, jako proměnných, které nejvíce ovlivňují chování řidičů při parkování v obytných částech města. Jsou …více
Abstract:
The diploma thesis occupies with a topic of passive automobility. In the area of three Brno panel housing districts (Bohunice, Nový Lískovec and Vinohrady) are being researched strategies, habits, experience and behaviour of drivers during a parking search process. Research focuses on perception of a distance and time as a variables, which infuence driver‘s behaviour during the parking process in a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj