Bc. Myriam Alvarez

Diplomová práce

Vliv cen energií na náklady firem v ČR, ceny jejich produktů a jejich konkurenceschopnost

Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení systému dosavadního finančního řízení a plánování nákladů na energie v potravinářství, jejich integrace do různých úrovní rozhodování s jejich správnou strukturou financování, případně doporučit metody ke zlepšení efektivity spotřeby energií. Zhodnocení dosavadního systému řízení a plánování nákladů bylo provedeno pomocí obsahové analýzy. Následně byla provedena …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to evaluate the existing system of financial management and planning of energy costs in the food industry, their integration into different levels of decision-making with their correct financing structure, or to recommend methods to improve the efficiency of energy consumption. The evaluation of the existing cost management and planning system was carried out using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2023
  • Vedoucí: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA
  • Oponent: Mgr. Jitka Řeháčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Magisterský studijní program / obor:
Podniková ekonomika / Podniková ekonomika