Bc. Markéta Vysloužilová

Bakalářská práce

Assessment of writing in dyslexic learners at lower secondary school

Assessment of writing in dyslexic learners at lower secondary school
Anotace:
Mnoho pozornosti se v dnešní době upírá na žáky se specifickými poruchami učení. Dyslexie je jednou z nejčastějčích poruch mezi žáky základních škol a proto se tato bakalářská práce zaměřuje právě na dyslektické žáky a hodnocení jejich písemných projevů v hodinách anglického jazyka. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část představuje specifické poruchy učení, psaní …více
Abstract:
A lot of attention is paid to the learners with specific learning difficulties nowadays. Dyslexia is the most common disability among primary school pupils, therefore this bachelor thesis focuses on dyslexic learners and evaluation of their written assignments in English classes. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with SLD, writing and accommodation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta