Mgr. Michal Kadlec

Bakalářská práce

Komunistická strana Československa v letech 1945-1948 v Českých Budějovicích

The Communist Party of Czechoslovakia in Budweis from 1945 to 1948
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o činnosti Komunistické strany Československa v Českých Budějovicích v období tzv. třetí republiky v letech 1945-1948.
Abstract:
This bachelor thesis deals with an activity of Communist party of Czechoslovakia in Budweis during period of so called Third Republic in years 1945-1948.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta