Theses 

Výchovně vzdělávací programy českých mateřských škol v době totality a po roce 1989 – Bc. Klára Klimková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Klára Klimková

Bachelor's thesis

Výchovně vzdělávací programy českých mateřských škol v době totality a po roce 1989

Czech educational programs of kindergartens in the totalitarian era, and after 1989

Abstract: Tato bakalářská diplomová práce se zabývá výchovně vzdělávacími programy českých mateřských škol, a to v období od roku 1948 do současnosti, přičemž toto období je rozděleno na období let 1948 až 1989 a období po roce 1989. Prvním cílem práce je zachytit vývoj výchovně vzdělávacích programů z pohledů výchovných a vzdělávacích cílů, složek a obsahů. Druhým cílem je srovnání období před a po roce 1989. Tato práce je teoretická a její text se zpravidla zakládá na primárních pramenech výchovně vzdělávacích programů.

Abstract: This bachelor thesis deals with the educational programs of Czech kindergartens in the period from 1948 to the present. This period is divided to the period 1948 – 1989 and the period after 1989. The first aim is to describe the development of educational programs from the perspectives of educational objectives, components and contents. The second aim is to compare the periods before and after 1989. This work is theoretical and the text is based on primary sources of educational programs.

Keywords: mateřská škola, předškolní výchova a vzdělávání, dítě předškolního věku, učitelka, pedagog, výchovně vzdělávací program, cíl a úkol výchovy a vzdělávání, výchovně vzdělávací složka, výchovně vzdělávací obsahy, hra, učení, kurikulum, klíčové kompetence, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Bílá kniha, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, školní vzdělávací program, zákon

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 16:04, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz