Ing. Veronika VÍTKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Adaptivní řízení zásobníkového ohřívače teplé užitkové vody

Adaptive control of DHW tank
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá ohřevem vody v zásobníku teplé užitkové vody pro domácnost. Bylo vytvořeno několik modelů zásobníku vody, kde teplota horké vody je řízena pomocí dvoupolohové regulace, přívod elektrické energie je závislý na hromadném dálkovém ovládání a spotřeba horké vody se řídí reálným provozem domácnosti. Nejdříve je zadána pevně daná hodnota teploty pro ohřev horké vody a průběhy …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis deals with domestic hot water tanks. Several models are created (Matlab ? Simscape ) to simulate a temperature of heating water in a water tank. Inner temperature si controlled by a two ? position controller using ripple control. Hot water consumption corresponds to the real situation in the household. In order to determine the temperature of hot water in the course of time is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÍTKOVÁ, Veronika. Adaptivní řízení zásobníkového ohřívače teplé užitkové vody. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika