Johana ČERNÁ

Diplomová práce

PROFESIONÁLNÍ VZORY A VÝTVARNÝ PROJEV STUDUJÍCÍCH STŘEDNÍ ŠKOLY

Výzkum na plzeňských SŠ.

Professional ideals and creative expression students of secondary school.
Anotace:
Hlavním obsahem této studie je zjištění vlivu profesionálních vzorů na výtvarný projev studentů středních škol. K tomuto výzkumu bylo od 33 respondentů poskytnuto 61 spontánně vytvořených obrazových materiálů, ke kterým byly následně pořízeny autorské výpovědi na základě krátkých rozhovorů. Těch se zúčastnili, vyjma 4 případů, všichni studenti. Vzorek byl vybírán záměrně od studentů neumělecky zaměřených …více
Abstract:
There is main content in this study to find out a feedback of professional template to visual expression of secondary school students. Thirty three asked respondents provided sixty one authentic images added by personal definition after short interviews. Except four students all of involved have participated. A sample was obtained form non-artistic schools intentionally. The output of this thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Identifikátor: 36778

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Johana. PROFESIONÁLNÍ VZORY A VÝTVARNÝ PROJEV STUDUJÍCÍCH STŘEDNÍ ŠKOLY. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / VK