Bc. Ladislav HANUŠ

Master's thesis

Analýza procesu vytvrzování reaktoplastických pryskyřic pomocí metody infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací

Analysis of the curing process of thermosetting resin using Fourier transforms infrared spectroscopy
Abstract:
Infračervená spektroskopie slouží k identifikaci, strukturní charakterizaci organických sloučenin a také stanovení anorganických látek. První část práce se zabývá základním popisem infračervené spektroskopie, a měřících technik infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací, jako jsou například měření zeslabené totální reflektance (ATR), transmisní měření a modulovaná diferenční skenovací kalorimetrie …more
Abstract:
Infrared spectroscopy is a tool for identification and structural characterization of organic compounds and classification of inorganic substances. The introduction of infrared spectroscopy, description of several measuring techniques based on the Fourier transformation measurement of the ATR crystal, transmission measurement and modulated differential scanning calorimetry is described in the first …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Pavel Prosr, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HANUŠ, Ladislav. Analýza procesu vytvrzování reaktoplastických pryskyřic pomocí metody infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.