Mgr. Klára Vondálová

Diplomová práce

Naučná stezka jako součást výuky na 1. stupni ZŠ

Educative trail as a part of first school teaching
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na využití naučné stezky ve výuce na prvním stupni základní školy. Práce má dvě části, a to teoretickou a praktickou, rozdělené do osmi kapitol. Teoretická část se zabývá pojmem naučná stezka a jejím rozdělením, poté naučnou stezkou jako součástí Rámcového vzdělávacího programu, vyučovacími metodami, formami a komplexní charakteristikou města Boskovice, kde byla stezka praktikována …více
Abstract:
Dissertation concentrates on the utilization of the nature trail on the first grade of elementary school. Dissertation has two parts, theoretical and practical. These divide into eight chapters. Theoretical part explains the term nature trail and its dividing, than nature trail as a part of framework educational program, teaching methods forms and complete characteristics of Boskovice where the trail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
  • Oponent: Mgr. Iva Schlixbierová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta