Ing. Martin Gavenda

Bakalářská práce

Návrh koncového efektoru pro robotické pracoviště s aplikací v automobilovém průmyslu.

The Design of an End - Effector for Use in Robotic Workplace with Application in Automotive Industry
Anotace:
V teoretické části je nejdříve nastíněn automobilový průmysl z více hledisek včetně historického úvodu a vyústěním je definování pozice koncového efektoru, jakožto součásti průmyslového robotu. V druhé kapitole je popsán koncový efektor a je zde uvedeno rozdě-lení efektorů. Dále jsou popsány technologické koncové efektory pro různé často využívané aplikace. Čtvrtá kapitola se věnuje manipulačním koncovým …více
Abstract:
In the theoretical part, the automotive industry is outlined from several points of view, including the historical introduction and the end result is the definition of the end-effector position as part of the industrial robot. In the second chapter, the end-effector is described and here is the distribution of the effectors. Technological end-effectors for various commonly used applications are also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Filip Tomanec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gavenda, Martin. Návrh koncového efektoru pro robotické pracoviště s aplikací v automobilovém průmyslu.. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.