Bc. Karel ZÍBAR

Diplomová práce

Automatická extrakce klíčových slov pomocí metod trénovaných bez učitele

Unsupervised methods for automatic keyword extraction
Anotace:
Tato práce se zabývá různými přístupy extrahování klíčových slov z textových dokumentů. Celkem byly implementovány tři dobře známé metody - TF-IDF, LDA a GloVe (extrakce pomocí reprezentace slov vektory GloVe). Jejich algoritmy byly lehce upraveny tak, aby metody mohly využívat více příznaků než před tím. Byla také navržena vlastní metoda (označena jako ZKEM) kombinující všechny výše zmíněné přístupy …více
Abstract:
This thesis deals with different approaches to keyword extraction from text documents. Three well-known methods have been implemented - TF-IDF, LDA and GloVe (keyword extraction by representing words as GloVe's vectors). Their algorithms have been slightly improved so that the methods can use more features. Finally, a new method (denoted as ZKEM), combining all three approaches mentioned above, has …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Brychcín, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÍBAR, Karel. Automatická extrakce klíčových slov pomocí metod trénovaných bez učitele. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.