Filip Odvárka

Bakalářská práce

Aplikační využití geodat z API geosociálních sítí a z API o COVID-19 s doporučovacím systémem při overtourismu

Application Use of Geodata From API of Geosocial Networks and API About COVID-19 With Recommendation System in Case of Overtourism
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Aplikační využití geodat z API geosociálních sítí a z API o COVID-19 s doporučovacím systémem při overtourismu" se zabývá analýzou dat veřejně dostupných API a jejich následným zpracováním za účelem předcházení nadměrného vytížení bodů zájmů. V teoretické části práce jsou popsána veřejná aplikační rozhraní geosociálních sítí včetně jejich finálního srovnání. Práce obsahuje …více
Abstract:
Bachelor thesis with name of "Application Use of Geodata From API of Geosocial Networks and API About COVID-19 With Recommendation System in Case of Overtourism" analyzes data from public API and performs operations of processing for the purpose of point of interest overloading prevention. The public aplication interface of geosocial networks are described and compared in the theoretical section. Thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Kysela, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Odvárka, Filip. Aplikační využití geodat z API geosociálních sítí a z API o COVID-19 s doporučovacím systémem při overtourismu. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.