Jiří PIVOŇKA

Bachelor's thesis

Machiavelli a sociální aspekty jeho filosofie

Social Aspects of Machiavelli's Philosophy
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje odrazu politických, sociálních, kulturních i osobních aspektů, které ovlivnily Machiavelliho filosofii, a svým specifickým způsobem se odrazily v díle Vladař.
Abstract:
In this bachelor essay I attend to politic, social, culture and also personal aspects which influenced Machiavelli?s philosophy and which can be also found in his best known publication: The Prince.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 8. 2011
Accessible from:: 19. 8. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PIVOŇKA, Jiří. Machiavelli a sociální aspekty jeho filosofie. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 08. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Humanities