Mgr. Tomáš Hampejs, Ph.D.

Disertační práce

Jak generovat náboženství: od modelování k zjednávání systémových vzorů náboženského myšlení a chování

How to generate religion: from modeling to enacting systemic patterns of religious thinking and behavior
Anotace:
V současných vědách, které se snaží o metodologicky naturalistické vysvětlení náboženství je pojem náboženství chápan jako syntetická kategorie, jež je jen abstraktním heuristickým vodítkem pro vzory lidského myšlení a chování. Explanační projekt kognitivní vědy o náboženství tyto heuristické vzory napíná do reduktivní konstrukce proximátních a ultimátních příčin, přičemž důraz klade na rozpracování …více
Abstract:
In modern sciences aiming for a methodologically naturalistic explanation of religion is the term religion understood as a synthetic category, which is used as heuristic tool for framing the specific patterns of human thinking and behavior. The explanatory project of cognitive science of religion (CSR) fits these heuristic patterns into a reductive framework of ultimate and proximate causes, while …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Paleček, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta