Magdalena Hrubanová

Diplomová práce

Model stornovosti životní pojišťovny

Lapse rate model in life insurance company
Anotace:
Cílem práce je vytvořit prediktivní model počtu storen smluv. Model je sestrojen pro portfolio důchodových smluv nejmenované české pojišťovny. V teoretické části je popsána metodika zobecněného lineárního modelu a zobecněného lineárního smíšeného modelu. Tyto metody jsou následně aplikovány v praktické části. Modely jsou hodnoceny na základě prediktivní schopnosti, která se ověřuje na nových datech …více
Abstract:
The goal of this work is to create a predictive model of contract lapses. The model is designed for the portfolio of pension contracts of an unnamed Czech insurance company. The theoretical part describes the methodology of the generalized linear model and the generalized linear mixed model. These methods are then applied in the practical part. Models are evaluated based on predictive ability, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Pavel Zimmermann
  • Oponent: Martin Janeček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75968