Bc. Lucie Hronová

Bakalářská práce

Čtyřpolní kontingenční tabulky

2x2 contingency tables
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme kontingenčním tabulkám, zejména čtyřpolním kontingenčním tabulkám. Uvádíme testy nezávislosti (Pearsonův chí-kvadrát test, test s Yatesovou korekcí a Fisherův přesný test). Zabýváme se měřením síly závislosti ve čtyřpolní tabulce a dalšími charakteristikami. V poslední kapitole vyhodnocujeme reálná data o účinnosti repelentních prostředků při odpuzování klíšťat.
Abstract:
In this thesis we study contingency tables, in particular 2x2 contingency tables. We describe tests of independence (Pearson's test, test with Yates' correction for continuity, and Fisher's exact test). We follow up with measures of association in 2x2 contingency tables and other characteristics. In the last chapter, we evaluate real data regarding the effectiveness of repellents when warding off ticks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: Mgr. Monika Filová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika