Kristina HOLÁŇOVÁ

Master's thesis

Specifičnost výuky v předmětu Český jazyk a literatura v podmínkách malotřídních škol

Specifics of teaching mother tongue in schools with a small number of classes
Abstract:
Diplomová práce se zabývá specifiky výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura na malotřídních školách v České republice. Teoretická část je orientována na typické znaky malotřídních škol, jejich podoby v historii i současnosti a také na edukační procesy, které jsou na malotřídních školách realizovány. Cílem empirické části je pak srovnání výchovně-vzdělávacího procesu na malotřídní i plně organizované …more
Abstract:
The Diploma thesis engages in specifics of teaching educational field Czech Language and Literature in schools with a small number of classes in the Czech Republic. The theoretical part is oriented on typical features of schools with a small number of classes, their similarities in history and present, and also on educational process, which are implement on school with a small number of classes. Aim …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLÁŇOVÁ, Kristina. Specifičnost výuky v předmětu Český jazyk a literatura v podmínkách malotřídních škol. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Master programme / field:
Teaching for Primary and Lower Secondary Schools / Teaching for Primary Schools