Bc. Pavlína Červenková

Diplomová práce

Environmentální zdanění v Evropské unii se zaměřením na automobilový průmysl.

Environmental taxation in the European Union with focus on automotive industry
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá environmentálním zdaněním silničních motorových vozidel ve státech Evropské unie. V rámci práce jsou nejdříve vymezeny negativní externí efekty dopravy, které jsou příčinou existence environmentálních daní, a nástroje používané k regulaci negativních externích efektů v oblasti ochrany životního prostředí včetně ekologické daňové reformy. V práci je dále uvedena legislativní …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on environmental taxation of road motor vehicles in EU countries. Firstly, the thesis deals with negative external effects of transport which are the reason for the existence of the environmental taxes. Secondly, tools used for regulation of negative external effects in the area of environmental protection including environmental tax reform are described. Subsequently, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta