Martin HIPSCH

Bakalářská práce

Konstrukce ozvučnice pro reproduktorovou soustavu s koaxiálním reproduktorem

Monitor baffle construction
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací poslechového monitoru pro koaxiální reproduktor. Hlavní podstatou této práce je navrhnout kombinaci reproduktorozvučnice tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot v oblasti spodních kmitočtů. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se věnujeme převážně problematice reproduktorů, druhá část obsahuje základní znalosti v problematice ozvučnic …více
Abstract:
This bachelor's thesis describes the design and implementation of the listening monitor for coaxial speaker. The main essence of this works is to propose a combination speaker-baffle so as to achieve the desired values the lower frequencies. The thesis is divided into several parts. The first part is dedicated to the issue of speakers, the second part contains the basic knowledge of baffle and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2011
Zveřejnit od: 20. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HIPSCH, Martin. Konstrukce ozvučnice pro reproduktorovou soustavu s koaxiálním reproduktorem. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika