Martin HIPSCH

Bachelor's thesis

Konstrukce ozvučnice pro reproduktorovou soustavu s koaxiálním reproduktorem

Monitor baffle construction
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací poslechového monitoru pro koaxiální reproduktor. Hlavní podstatou této práce je navrhnout kombinaci reproduktorozvučnice tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot v oblasti spodních kmitočtů. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se věnujeme převážně problematice reproduktorů, druhá část obsahuje základní znalosti v problematice ozvučnic …more
Abstract:
This bachelor's thesis describes the design and implementation of the listening monitor for coaxial speaker. The main essence of this works is to propose a combination speaker-baffle so as to achieve the desired values the lower frequencies. The thesis is divided into several parts. The first part is dedicated to the issue of speakers, the second part contains the basic knowledge of baffle and its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 8. 2011
Accessible from:: 20. 8. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Oldřich Tureček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HIPSCH, Martin. Konstrukce ozvučnice pro reproduktorovou soustavu s koaxiálním reproduktorem. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 08. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Fakulty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering