Bc. Lucie Marková

Diplomová práce

Faktory ovlivňující podnikání žen v oblasti malého a středního podnikání

Factors affecting women entrepreneurship in small and medium business
Anotace:
Diplomová práce je navržena tak aby za pomocí teoreticko metodických východisek pojmenovala, zhodnotila a komparovala faktory, jež ovlivňují podnikání žen v oblasti malého a středního podnikání v České republice a v Turecku. Rovněž se zabývá popisem a charakteristikou českých a tureckých podnikatelek, zdroji jejich příjmů a úrovní vzdělání. Pro zpracování diplomové práce bylo za pomocí dotazníkového …více
Abstract:
The thesis is designed to name, evaluate and compare the factors influencing the entrepreneurship of women in the area of small and medium - sized enterprises in the Czech Republic and Turkey, using theoretical and methodological basics. It also deals with the description and characteristics of Czech and Turkish women entrepreneurs, the source of their income and the level of education. 100 women entrepreneurs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Renáta Valerie Nešporek, MBA Ph.D.
  • Oponent: Andrea Folvarčná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.