Theses 

Faktory ovlivňující podnikání žen v oblasti malého a středního podnikání – Bc. Lucie Marková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Bc. Lucie Marková

Diplomová práce

Faktory ovlivňující podnikání žen v oblasti malého a středního podnikání

Factors affecting women entrepreneurship in small and medium business

Anotace: Diplomová práce je navržena tak aby za pomocí teoreticko metodických východisek pojmenovala, zhodnotila a komparovala faktory, jež ovlivňují podnikání žen v oblasti malého a středního podnikání v České republice a v Turecku. Rovněž se zabývá popisem a charakteristikou českých a tureckých podnikatelek, zdroji jejich příjmů a úrovní vzdělání. Pro zpracování diplomové práce bylo za pomocí dotazníkového šetření dotazováno 100 podnikatelek 50 z České republiky a 50 z Turecka. Dotazník byl tvořen 3 bloky otázek, demografické otázky, základní podnikatelské charakteristiky a faktory ovlivňující podnikání žen. Výsledky diplomové práce poukazují na to, že většina podnikatelek má ve své rodině podnikatelské předky. Ukazuje také na to, že nejvíce podnikání žen ovlivňují ekonomické faktory, dále pak právní a administrativní a v neposlední řadě sociální faktory. Na základě těchto zjištění byla navržena doporučení pro české i turecké podnikatelky.

Abstract: The thesis is designed to name, evaluate and compare the factors influencing the entrepreneurship of women in the area of small and medium - sized enterprises in the Czech Republic and Turkey, using theoretical and methodological basics. It also deals with the description and characteristics of Czech and Turkish women entrepreneurs, the source of their income and the level of education. 100 women entrepreneurs were interviewed for processing diploma theses - 50 from the Czech Republic and 50 from Turkey. The questionnaire consisted of 3 blocks of questions - demographic issues, basic business characteristics and factors affecting women's business. The results of the diploma thesis show that most businesswomen have business ancestry in their family. It also shows that the most women's business affects economic factors, legal and administrative factors and, last but not least, social factors. Based on these findings, recommendations have been proposed for Czech and Turkish women entrepreneurs.

Klíčová slova: podnik, podnikání, podnikatel, malé a střední podnikání, podnikání žen, faktory ovlivňující podnikání žen

Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, small and medium business, women entrepreneurs, factors affecting women´s entrepreneurship

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Renáta Valerie Nešporek, MBA Ph.D.
  • Oponent: Andrea Folvarčná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/1195 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:55, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz