Helena Brandová

Bakalářská práce

Terminální fáze života člověka umístěného v sociálním zařízení

Terminal phase of human life placed in a social institution
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku péče o člověka v terminální fázi života umístěného v sociálním zařízení s důrazem na vliv umírání a smrti na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.Teoretická část je členěna do několika podkapitol. První kapitola se zabývá umíráním a smrtí. Druhá kapitola přibližuje paliativní péči. Třetí kapitola se zabývá specifiky práce s klienty v domově …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the problematic of care of a person in terminal state in a social institutionwith impact dying and death on social workers and workers in social services.Theoretical part is structured to several subchapters. The first chapter deals with dying and death. Palliative care is introduced in the second chapter. The third chapter deals with specifics of work with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB9405

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 5. 2017
 • Vedoucí: doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.
 • Oponent: Petr Lojan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xjkl9d xjkl9d/4
24. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
24. 5. 2017
Kohout, J.
25. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.