Veronika ŠPAČKOVÁ

Bachelor's thesis

Domácí porod, ano či ne?

Home birth, yes or no?
Anotácia:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký postoj zaujímají těhotné ženy v kurzu prenatální přípravy k domácím porodům. Zda by si takový porod uměly představit, nebo dokonce přály zažít. Dále pak zjistit úroveň znalostí těhotných žen z problematiky fyziologického a patologického porodu. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo celkem 65 žen, které navštěvovaly kurz prenatální přípravy. Pro získání potřebných …viac
Abstract:
Objective: The aim of this bachelor thesis was to determine the attitude of pregnant women to home births in the prenatal preparation course, if they could imagine this kind of birth or if they even wanted to experience it, and then to determine their level of knowledge of the problems of physiological and pathological birth. Methods: The explorative sample consisted of 65 women who attended the prenatal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zverejniť od: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Marta Bothová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPAČKOVÁ, Veronika. Domácí porod, ano či ne?. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta