Ngoc Ha Tongová

Bakalářská práce

Analysis and proposal of process optimization of employee attendance monitoring

Anotace:
Bakalářská práce definuje pojmy podnikové procesy a jejich výkon. Zaměřuje se na jejich mapování pomocí notace BPMN a ekonomické zhodnocení investic. Hlavním cílem je popsat a vypracovat analýzu a model podnikového procesu.V praktické části se práce zaměřuje na společnost Vivacomex a její proces monitorování docházky zaměstnanců. Po analýze podnikového procesu je navržen zoptimalizovaný proces. Tento …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis engages the topic of business processes, their performance, business process modeling using BPMN, and economic analysis of a change to a business process. Its objective is to describe, analyze, model, and propose a change to a business process.In the practical part, the thesis focuses on an employee attendance monitoring process in the company Vivacomex. The company’s process …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a Management