Bc. Adéla Mikšová

Bakalářská práce

Smutek, úzkost, deprese... Existenciální témata v tvorbě Jana Paula a Josefa Bolfa

Sadness, angst, depression... Existential themes in the works by Jan Paul and Josef Bolf
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na existenciální témata v tvorbě Jana Paula a Josefa Bolfa. Reflektuje vývoj námětů obou autorů a zabývá se vnitřními tendencemi, které umělce k těmto motivům vedly. Zároveň zkoumá, do jaké míry charakter jejich prací vykazuje znaky arteterapie. První část práce je věnována Janu Paulovi, po krátkém nástinu jeho kariéry je čtenář seznámen s fakty, které jsou důvodem pro současnou …více
Abstract:
This diploma theses deals with existential motifs in work of Jan Paul and Josef Bolf. It reflects the development of the main themes of both artists and their tendencies that led them to those themes. The theses also depicts the possible features of art therapy in the works of authors. The first part of this theses focuses on Jan Paul, his career and some facts about his life that form his current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta