Mgr. Tomáš Rozman

Bachelor's thesis

Plynová chromatografie pro stanovení aldehydů a ketonů

Gas chromatography for determination of aldehydes and ketones
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou karbonylových sloučenin, konkrétně formaldehydu a acetonu, pomocí plynové chromatografie. K analýze bylo použito instrumentální zapojení plynového chromatografu s plamenově ionizačním detektorem, který neumožňuje přímé stanovení formaldehydu. Byla zkoumána alternativní možnost identifikace a stanovení formaldehydu se zmiňovaným instrumentálním vybavením, konkrétně …viac
Abstract:
This bachelor`s thesis is focused on the analysis of carbonyl compounds, specifically on the analysis of formaldehyde and acetone. Analyses were performed on a gas chromatograph equipped with a flame ionization detector that does not allow direct analysis of formaldehyde. Alternative option of analysis has been studied, specifically with the use of sodium tetrahydridoborate as a reducing agent. Another …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedúci: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta