David Scholle

Master's thesis

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk

Modelling of covariance in time series using DCC GARCH and its application in analytical computation of Value at Risk
Abstract:
Cílem této práce je otestovat možnost zapojení modelu s nekonstantním rozptylem při modelování volatility tržních indexů. Využito navíc bude složitějších metod DCC GARCH, které navíc zohledňují proměnlivost korelace mezi světovými trhy v průběhu času. Protože tyto korelace se ukazují jako nekonstantní, v zájmu splnění předpokladů je potřeba zapojení těchto složitých modelů. Jejich užitečnost bude potom …more
Abstract:
The target of this thesis is to test the option of utilizing models without constant variance when modelling the volatility of market indices. We will use DCC GARCH, an even more robust method enabling us to adapt to time variability of correlation between world markets. As these correlations were shown to be non-constant, we should use these complex models. Their usefulness will be examined by the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 11. 2017
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Martin Diviš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71585