Martina ŠENKEŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Mentální mapa Blízkého východu: Sběr, analýza a interpretace.

Mental map of the Middle East: Collection, analysis and interpretation.
Anotace:
Bakalářské práce je zaměřena na analýzu mentálních map regionu "Blízký východ" různých skupin obyvatel České republiku, které jsou porovnávány s různými geografickými definicemi zvoleného regionu. Získané mentální mapy regionu v bakalářské práci jsou zpracovány v prostředí GIS a výsledky vizualizovány skrze soubor map.
Abstract:
This thesis focuses on the analysis of mental maps of the region "Middle East" among population groups Czech Republic, which are compared with the various definitions selected geographic region. Acquired mental maps of the region in the thesis are processed in a GIS, and the results visualized through a set of maps.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016
Zveřejnit od: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠENKEŘÍKOVÁ, Martina. Mentální mapa Blízkého východu: Sběr, analýza a interpretace.. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Mezinárodní rozvojová studia