Mgr. Barbora Zedková

Bakalářská práce

Vybrané faktory ovlivňující rozvoj pohybu dítěte s kombinovaným postižením

Selected factors affecting the development of the movement of a child with multiple disabilities
Anotace:
Bakalářská práce „Vybrané faktory ovlivňující rozvoj pohybu dítěte s kombinovaným postižením“ se zabývá problematikou rozvoje pohybových schopností dítěte s kombinovaným postižením. Zaměřuje se na vliv pedagogické podpory ve škole, vliv podpory v rodině a vliv osobnostních vlastnosti dítěte na rozvoj jeho pohybových schopností. Vymezuje pojem kombinované postižení, uvádí možné příčiny postižení, charakterizuje …více
Abstract:
Bachelor thesis „Selected factors affecting the development of the movement of a child with multiple disabilities“ deals with the development of motor skills of children with multiple disabilities. It focuses on the effect of educational support at school, the influence of family support and influence of personality characteristics of the child to develop his motor skills. It defines the term multiple …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta