Karel FIŠER

Bakalářská práce

Aktivita,samostatnost, tvorivost ve volném čase

Activity, self-activity, creativity in leisure time
Anotace:
Tato práce se zabývá aktivitou, samostatností a tvořivostí ve volném čase dětí a mládeže. Hlavním cílem je poskytnout bližší pohled na strukturu a frekvenci volnočaso-vých aktivit dětí a mládeže a seznámit se s názory dětí a mládeže na trávení volného času stejně tak jako s jejich hodnocením nabídky volnočasových aktivit. Celá práce je doplněna výsledky výzkumu provedeného mezi žáky základních škol …více
Abstract:
This thesis deals with activity, self-activity and creativity of children and teenagers in their leisure time. The main aim of this thesis is to learn more about the structure and frequency of leisure time activities and about young people{\crq}s opinions on various ways of spending their leisure time as well as their evaluation of free-time activities offered to them by various institutions. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2006
Identifikátor: 4040

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIŠER, Karel. Aktivita,samostatnost, tvorivost ve volném čase. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 07. 06. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.